: _       

!  _ ...
* : , .
* : , ( )***
: phone 8 800 302 44 20

Honda Civic IV (1988-1991)

, , . .
 (3 ),  HONDA CIVIC 88-91
HDCVC88-640B
71501SR3A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   3 216,00 .
 (4 ),  HONDA CIVIC 88-89
HDCVC88-641B
Auto Parts Industrial
:   2 403,29 .
 (3 ) (4 ),  HONDA CIVIC 90-91
HDCVC90-160B
71101SH0A00
Auto Parts Industrial
:   5 362,68 .
 (4 ),  HONDA CIVIC 88-89
HDCVC88-160B
71101SH3000
Auto Parts Industrial
:   1 608,00 .
 (3 ) HONDA CIVIC 88-91 (CRX)
HDCVC88-331
60100SH3A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   11 729,69 .
 (4 ) HONDA CIVIC 88-91
HDCVC88-330
60100SH4A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   11 023,51 .
no picture
HDCVC88-272-L
Auto Parts Industrial
:   5 105,40 .
  (3 )   HONDA CIVIC 88-91
HDCVC88-271-L
60261SH3000ZZ
Auto Parts Industrial
:   5 306,40 .
  (4 )   HONDA CIVIC 88-91
HDCVC88-270-L
60261SH4A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   5 274,91 .
  (3 )   HONDA CIVIC 88-91
HDCVC88-271-R
60211SH3000ZZ
Auto Parts Industrial
:   5 306,40 .
  (4 )   HONDA CIVIC 88-91
HDCVC88-270-R
60211SH4A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   5 274,91 .
-  (3 ) HONDA CIVIC 88-89
HDCVC88-140
60332SH3A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   2 483,69 .
-  (4 ) HONDA CIVIC 88-89
HDCVC88-141
60332SH4A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   1 898,11 .
-  (4 ) HONDA CIVIC 90-91
HDCVC90-140
6033SH4A01ZZ
Auto Parts Industrial
:   1 094,11 .
no picture
HDCVC88-480-L
04641SH4300ZZ
Auto Parts Industrial
:   2 913,83 .
no picture
HDCVC88-480-R
04631SH4300ZZ
Auto Parts Industrial
:   2 913,83 .
  AT 1.5 1.6 HONDA CIVIC 88-91
HDCVC88-914
19010PM3901/19010PM3902

:   5 535,54 .
  AT 1.6 (KOYO) HONDA CIVIC 88-91
HDCVC88-910
19010PM3901

:   5 571,72 .
  MT 1.6 (KOYO) HONDA CIVIC 88-91
HDCVC88-912
19010PM4003

:   5 727,83 .
  MT 1.6 16 (1 ) HONDA CIVIC 88-91
HDCVC88-911
19010PM4003

:   4 020,00 .
   HONDA CIVIC 88-89 (+CRX/SHUTTLE)
HDCVC88-811-L
51365SH3010

:   2 453,54 .
   HONDA CIVIC 88-89 (+CRX/SHUTTLE)
HDCVC88-811-R
51355SH3010

:   2 453,54 .
 (=) HONDA CIVIC 83-88
HDCVC83-840-Z
90112SB2010

:   201,00 .
 (=) HONDA CIVIC 88-91
HDCVC88-840-Z
90112SE0000

:   192,29 .
 () (4 ) HONDA CIVIC 90-91
HDCVC90-380
60400SH4A04ZZ
Auto Parts Industrial
:   8 048,71 .
   (4 ) HONDA CIVIC 90-91
HDCVC90-040-L
33350SH4013
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   337,68 .
   (4 ) HONDA CIVIC 90-91
HDCVC90-040-R
33300SH4013
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   337,68 .
  (3 ) HONDA CIVIC 90-91
HDCVC90-031-L
34350SH3G05
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   580,22 .
  (4 ) HONDA CIVIC 90-91
HDCVC90-030-L
34350SH4G05
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   493,12 .
  (3 ) HONDA CIVIC 90-91
HDCVC90-031-R
34300SH3G05
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   580,22 .
  (4 ) HONDA CIVIC 90-91
HDCVC90-030-R
34300SH4G05
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   493,12 .
 (3 ) (4 ) HONDA CIVIC 90-91
HDCVC90-000-L
33150SH3B03
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   1 953,72 .
 (3 ) (4 )  HONDA CIVIC 88-89 (CRX/SHUTLE)
HDCVC88-001-L
33150SH3G020
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   1 938,31 .
 (3 ) (4 )  HONDA CIVIC 88-89 (CRX/SHUTLE)
HDCVC88-000-L
33150SH3G02
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   2 910,48 .
 (3 ) (4 ) HONDA CIVIC 90-91
HDCVC90-000-R
33100SH3B03
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   1 953,72 .
 (3 ) (4 )  HONDA CIVIC 88-89 (CRX/SHUTLE)
HDCVC88-001-R
33100SH3G020
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   1 938,31 .
 (3 ) (4 )  HONDA CIVIC 88-89 (CRX/SHUTLE)
HDCVC88-000-R
33100SH3G02
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   2 910,48 .