: _       

!  _ ...
* : , .
* : , ( )***
: phone 8 800 302 44 20

Honda Civic V (1992-1995)

, , . .
 (3 ),  HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-641B
71501SR3000
Auto Parts Industrial
:   2 403,29 .
 (4 )  HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-640X
71501SR4000
Auto Parts Industrial
:   2 441,48 .
 (4 ),  HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-640B
71501SR4000
Auto Parts Industrial
:   2 181,52 .
 (3 )  HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-161X
71101SR3A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   3 883,32 .
 (3 ),  HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-161B
71101SR0A00
Auto Parts Industrial
:   2 614,34 .
 (4 )  HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-160X
71101SR4000ZZ
Auto Parts Industrial
:   2 211,00 .
 (4 ),  HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-160B
71101SR4000
Auto Parts Industrial
:   1 941,66 .
 HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-320
74120SR3000
Auto Parts Industrial
:   893,11 .
 (3 )  (convex) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-452-L
76250SR3G05

:   2 179,51 .
 (3 )  (convex) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-450-L
76250SR3G11

:   2 903,11 .
 (4 )  (convex) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-453-L
76250SR4G05

:   2 090,40 .
 (4 )  (convex) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-451-L
76250SR4G11

:   3 216,00 .
 (3 )  (convex) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-452-R
76200SR3G05

:   2 275,32 .
 (3 )  (convex) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-450-R
76200SR3G11

:   2 903,11 .
 (4 )  (convex) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-453-R
76200SR4G05

:   2 090,40 .
 (4 )  (convex) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-451-R
76200SR4G11

:   3 216,00 .
 (3 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-331
60100SR3000ZZ
Auto Parts Industrial
:   6 083,60 .
 (4 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-330
60100SR4000ZZ
Auto Parts Industrial
:   6 269,86 .
    (3 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-273-L
60261SR3A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   2 312,17 .
    (4 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-271-L
60261SR4A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   5 918,11 .
    (3 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-272-L
60261SR3A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   2 144,00 .
    (4 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-270-L
60261SR4000ZZ
Auto Parts Industrial
:   2 018,71 .
    (3 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-273-R
60211SR3A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   2 312,17 .
    (4 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-271-R
60211SR4A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   5 918,11 .
    (3 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-272-R
60211SR3000ZZ
Auto Parts Industrial
:   2 144,00 .
    (4 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-270-R
60211SR4000ZZ
Auto Parts Industrial
:   2 018,71 .
 c  HONDA CIVIC (92-98)C
HDCVC92-920
19015P08003/19020P08003/19030P08013

:   3 771,43 .
  ()  HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-940
80150SR3K01

:   4 423,34 .
  HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-340-L
60170SR0A00
Auto Parts Industrial
:   482,40 .
  HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-340-R
60120SR3000
Auto Parts Industrial
:   482,40 .
  + () HONDA CIVIC 92-95 (CITY 96-)
:   382,57 .
    HONDA CIVIC 92-95 (CITY 96-)
HDCVC92-280Y-L
33850SR3G01
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   204,35 .
    HONDA CIVIC 92-95 (CITY 96-)
HDCVC92-280Y-R
33800SR3G01
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   204,35 .
  HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-300-L
74151SR3000
Auto Parts Industrial
:   443,54 .
  HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-300-R
74101SR3000
Auto Parts Industrial
:   443,54 .
 () (R12) HONDA CIVIC 92-93
HDCVC92-930
80110SR1A22

:   4 261,20 .
 () (R134A) (NISSENS) (NRF) (GERI) ( ) HONDA CIVIC 93-95
HDCVC93-931
80110SR1A13/80110SR1A23/80110SR3023

:   6 302,69 .
 () (R134A) HONDA CIVIC 93-95
HDCVC93-930
80110SR1A23

:   3 055,20 .
  AT 1.3 1.5 (1 ) HONDA CIVIC 92-00 (+ 98-)
HDCVC92-916
19010P03901

:   2 814,00 .
  AT 1.3 1.5 (KOYO) HONDA CIVIC 92-00 (+ 98-)
HDCVC92-914
19010P03901/19010P03903

:   4 663,20 .
  MT 1.3 1.5 (1 ) HONDA CIVIC 92-00 (+98-)
HDCVC92-913
19010P30903

:   2 251,20 .
  MT 1.3 1.5 (DENSO-) (KOYO) HONDA CIVIC 92-00 (+ 98-)
HDCVC92-915
19010P01003/19010P01013

:   4 422,00 .
   HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-810-L
51460SR3013

:   1 900,12 .
   HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-811-L
51360SR3020

:   4 435,40 .
   HONDA CIVIC 92-95 (  !)
HDCVC92-812-L
51360SR3010

:   2 596,92 .
   HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-810-R
51450SR3013

:   1 900,12 .
   HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-811-R
51350SR3020

:   4 435,40 .
   HONDA CIVIC 92-95 (  !)
HDCVC92-812-R
51350SR3010

:   2 596,92 .
no picture
HDCVC92-840-Z
52303SH3020

:   562,80 .
 () (3 ) (4 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-380
60400SR3A00ZZ
Auto Parts Industrial
:   5 437,72 .
  (2) (3 )  ( ) HONDA CIVIC 92-95
:   961,45 .
  (2) (3 )  HONDA CIVIC 92-95
:   1 072,00 .
  (2) (4 )  ( ) HONDA CIVIC 92-95
:   1 098,80 .
  (2) (4 )  HONDA CIVIC 92-95
:   988,92 .
  (3 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-031-L
33350SR3000
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   462,97 .
  (4 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-030-L
33351SR4003
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   403,34 .
  (3 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-031-R
33300SR3000
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   462,97 .
  (4 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-030-R
33301SR4003
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   403,34 .
  (4 ) HONDA CIVIC 92-93
HDCVC92-240T
71130SR3A01ZZ
Auto Parts Industrial
:   1 313,20 .
  (4 ) HONDA CIVIC 94-95
HDCVC94-240T
71130S03A02ZZ
Auto Parts Industrial
:   1 664,28 .
   (4 ) HONDA CIVIC 92-93
HDCVC92-240
Auto Parts Industrial
:   4 824,00 .
 HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-000-L
33150SR3B01
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   1 660,26 .
 HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-000-R
33100SR3B01
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   1 660,26 .
 , , HONDA CIVIC 92-95
:   5 008,92 .
 , ,  HONDA CIVIC 92-95
:   5 739,89 .
 , (3 ) ,  ( ) HONDA CIVIC 92-95
:   13 367,17 .
 , (3 ) ,  ( ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-001B-N / 80425
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   13 748,40 .
no picture
HDCVC92-014B-N
HD403B1BHW
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   17 527,20 .
 (4) (3 ) (LEXUS ) ( ) HONDA CIVIC 92-95
:   7 879,20 .
 (4) (3 ) (LEXUS )  HONDA CIVIC 92-95
:   6 499,00 .
  (3 ) , ,  ( ) HONDA CIVIC 92-95
:   13 314,91 .
  (4 ) (LEXUS ) ( ) HONDA CIVIC 92-95
:   7 201,16 .
  (4 ) (LEXUS ) ( ) HONDA CIVIC 92-95
:   7 120,76 .
  (4 ) , , - HONDA CIVIC 92-95
:   10 186,68 .
  (4 ) , ,  ( ) HONDA CIVIC 92-95
:   10 130,40 .
  (2 ) (4 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-740-L
33551SR4G01
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   1 380,20 .
  (3 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-741-L
33550SR3G01
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   1 317,89 .
  (2 ) (4 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-740-R
33501SR4G01
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   1 380,20 .
  (3 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-741-R
33500SR3G01
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   1 366,80 .
  (2 ) (4 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-750-L
34156SR4A01
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   1 728,60 .
  (2 ) (4 ) HONDA CIVIC 92-95
HDCVC92-750-R
34151SR4A01
DECTANE JOM SONAR DEPO JunYan Eagle Eyes
:   1 728,60 .
 = HONDA CIVIC 92-95 (96-01/CRV 96-02)
HDCVC92-820-Z
51220SR3003

:   531,31 .