: No_detected!       

* : , .
* : , ( )***
: phone 8 800 302 44 20

. , !
, , ,

  Hyundai Solaris var 2
128 50 01 02 01
MV-ART

+---
+---- -

:   1 180,00 .

  Hyundai Solaris Sedan ()
128 50 03 02 01
MV-ART

+---

:   4 366,00 .

  Hyundai Solaris VAR1 ( )
128 51 06 02 01
MV-ART

:   3 658,00 .

  Hyundai Solaris var2
128 51 06 03 01
MV-ART

:   3 894,00 .

  Hyundai Solaris var3  +
128 51 06 04 01
MV-ART

:   2 537,00 .

  Hyundai Solaris 2010-
Hyundai Solaris (2010-)
MV-ART

:   649,00 .

 Hyundai Solaris (2010-2016)
128 51 05 01 01
MV-ART

:   3 894,00 .

  Hyundai Solaris var 1
128 50 01 01 01
MV-ART

:   1 180,00 .

   Hyundai Solaris
128 50 03 01 01
MV-ART

:   2 714,00 .

, ,   Hyundai Solaris 2010-
128 50 04 01 01
MV-ART

:   2 714,00 .

-  6 Hyundai Solaris
128 50 04 02 01
MV-ART

:   1 947,00 .

  Hyundai Solaris var1
128 51 06 01 01
MV-ART

:   4 248,00 .

  Hyundai Solaris var2
128 51 06 05 02
MV-ART

:   5 074,00 .